ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Kérjük, hogy a weboldal használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen szabályzatot, információt szerezve arról, hogyan kezelünk személyes adatokat és hogyan használunk cookie-kat. Ön a weboldal használatával a jelen szabályzatot elfogadja. Amennyiben nem fogadja el a jelen szabályzat tartalmát, kérjük, ne használja a weboldalt.

Az Art Web Pro Design mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelméért. A webhely legtöbb lapját úgy is meglátogathatja, hogy nem ad meg magáról semmiféle információt. Bizonyos szolgáltatások biztosításához azonban szükség van regisztrációra, és ily módon a felhasználó azonosítására. A regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

1. A személyes adatok felhasználása

S zemélyes adataira elsősorban az alábbiak miatt van szükség:

Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltéséhez, mivel ez alapján az információ alapján tudjuk Önnel felvenni a kapcsolatot.

Külön értesítés nélkül az Art Web Pro Design csak a törvényben előírt esetekben adhatja ki az Ön személyes adatait, illetve akkor, ha jóhiszeműen meggyőződött arról, hogy az információ a következőkhöz szükséges:

(a) a megfelelő jogszabály rendelkezései így kívánják, vagy az Art Web Pro Design-val, illetve a webhellyel kapcsolatos jogi eljáráshoz szükségeltetik; 

(b) az Art Web Pro Design-hoz és annak webhelyeihez fűződő jogok vagy tulajdon megvédése érdekében, és 

(c) abban a sürgős esetben, ha meg kell védeni a Art Web Pro felhasználói, webhelyei adatait.

A jelen weboldal egyéb Art Web Pro Design  weboldalakra, vagy egyéb társvállalataink weboldaldalaira, illetve közösségi oldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Ha Ön a Art Web Pro Design vagy harmadik személy által működtetett weboldalakra irányuló linkekre kattint, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen weboldalaknak saját adatvédelmi szabályzataik vannak. Kérjük, a weboldalak használatakor olvassa el adatvédelmi szabályaikat. Tájékoztatjuk, hogy a Art Web Pro Design nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget harmadik személyek weboldalaival kapcsolatban.

2. Hozzáférés a személyes adatokhoz

A Art Web Pro Design lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy bármikor ellenőrizzék azt, hogy személyes adataik megfelelnek-e a valóságnak. Önnek lehetősége van a régebben megadott személyes adatok megtekintésére és módosítására.

A weboldal rendszerteljesítmény, használhatóság, valamint termékeinkről és szolgáltatásainkról való hasznos információk nyújtása céljából való optimalizálása érdekében automatikusan gyűjtünk és tárolunk információkat naplófájlokban az Ön számítógépén. Ez magában foglalja az Internet Protocol (IP) címet, a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót (ISP) és az időbélyegzőt.

Az információkat a Webold al hatékony fenntartása, a Weboldal látogatói viselkedése nyomon követése, trendek elemzése és felhasználóink összességének demográfiai adatai összegyűjtése céljából használjuk fel. Az általunk gyűjtött információk marketing és reklám szolgáltatások és üzenetek céljából is felhasználásra kerülhetnek (például a felhasználói élmény növelése, vonzóbb speciális ajánlatok és szolgáltatások nyújtása).

Ha nem személyes in f ormációkat Személyes Adatokkal együtt használunk fel, az információt az összekapcsolás időtartamáig Személyes Adatként kezeljük.

3. Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes. Abban a nem várt esetben, ha a Személyes Adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati le hetőségeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

a, Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név : Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 B udapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: +36 (1) 391-1400Fax: +36 (1) 391-1410

E-mai l: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webol dal: www.naih.hu

b, Az adatkezelő adatai, elérhetőségei

N év: Art Web Pro Design

Cím: 1075 Budapest, Asbóth utca 18.

Adósz ám: 24206303-2-42

Email: hello@artwebpro.hu

Web : www.artwebpro.hu

A z Ön személyes adatai marketing, piackutatási és eladások nyomon követése céljából kerülnek tárolásra, továbbá azért, hogy Art Web Pro Design Önnel a kapcsolatot felvegye. Ön a személyes adatainak megadásával hozzájárul ahhoz, hogy Art Web Pro Design a fenti célból gyűjtött személyes adatokat a fenti cél megvalósulása érdekében hozzáférhetővé tegye alkalmazottai részére, akik mind az adatok kezelésére, mind azok feldolgozására jogosultak. Az adatkezelés időtartama 10 év. Tekintettel arra, hogy a személyes adat felvételére az Ön hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Ön személyes adatainak megadásával hozzájárul azoknak harmadik országba (nem EGT országba) történő adattovábbításhoz.Ön kérelmezheti a mindenkori adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását.